Over de OKS

Over de OKS

De Ondernemerskring Schoonhoven stelt zich tot doel de gemeenschappelijke economische belangen te behartigen van de in Schoonhoven gevestigde ondernemers in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.

Het bestuur van de Ondernemerskring Schoonhoven bestaat uit onderstaande leden: 

Voorzitter: 
Frank Gijzen / Frank.Gijzen@nl.gt.com

Penningmeester:
Arno Korenhof  / arno.korenhof@korenhofpartners.nl

Secretaris:
Arjan Verstoep / a.verstoep@verstoep.nl

Ambtelijk Secretaris:
Corné van Roest / info@ondernemerskringschoonhoven.nl

Algemeen bestuurslid:
Jeroen Mulder / jeroen.mulder@nstbv.nl

Algemeen bestuurslid :
Bas Rechtuyt / bas.rechtuyt@plus.nl